top of page

Soetkin
zoekt mee.

We zoomen in en uit in alle richtingen.

17852273617638062.jpg
Soetkin zoekt.: Welcome
Search
Soetkin zoekt.: Blog2
W Soetkin Lootens  (1)WIT-86.jpg

Soetkin Lootens

(PROCES)BEGELEIDER.

Ik hou van wandelen. In mijn app maak ik dan een route op, die ik uiteindelijk nooit lijk te volgen. Ik heb graag een plan, maar laat me intuïtief leiden door wat dan op mijn pad komt, al vind ik het moeilijk om het plan volledig los te laten wanneer ik geen GSM of kaart bij de hand heb.


Dat weerspiegelt ook mijn eigen ontwikkelpad. Ik volgde geen modeltrajecten, combineerde wel meer dan eens werken met studeren, liet me leiden door de opportuniteiten die zich aandienden. Als ik terugblik zit daar wel een duidelijke lijn in. Die lijn zag ik niet voor ik eraan begon. Ik ben mijn weg nog steeds aan het banen. Dat lukt me. Want ik kan terugvallen op ervaringen, theoretische kaders en methodieken, afhankelijk van wat de situatie en het contact vereist.


Ik beroep me op mijn opleiding in de orthopedagogie, waar ik begeleidingsprocessen in alle ontwikkelfasen van de mens heb leren kennen. Ik verdiepte me in hergo (herstelgericht groepsoverleg). Als hergo-moderator durf ik me bewegen in spanningsvelden waar schade werd berokkend, slachtoffers zijn, eigenaarschap in complexe problematieken worden opgezocht, naar herstel wordt toegewerkt. Tijdens mijn opleiding in de Master Begeleidingskunde (Master of Arts: Human and Organizational Behavior) verbreedde ik me als procesbegeleider. Naast het begeleiden van individuen en groepen, voel ik me ook thuis in veranderingsprocessen van teams en organisaties.

Soetkin zoekt.: About Me

Zoek me op!

Voel je wel eens spanning en wil je onderzoeken wat speelt, stuur me dan een berichtje. We verdiepen ons samen in wat nodig is om tot verandering te komen. Dit kan op individueel niveau in professionele- of ontwikkelingscontext, maar net zo goed op groeps- of organisatieniveau.

Thanks for submitting!

Soetkin zoekt.: Contact
bottom of page